BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Registratiehouder:

AST Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer

Antimicrobieel middel, Antimycoticum.

Otiderm, oordruppels voor hond en kat

Per gram:
Werkzaam bestanddelen: 
Enrofloxacine 3,40 mg
Ketoconazol 6,80 mg
Triamcinolonacetonide 0,68 mg

Hond en kat.

Behandeling van otitis externa bij hond en kat veroorzaakt door zowel bacteriën als schimmels, respectievelijk bacteriën gevoelig voor enrofloxacine en schimmels (vooral Malassezia pachydermatis) gevoelig voor ketoconazol.

Niet toedienen aan dieren met een perforatie van het trommelvlies.
Niet toedienen aan dieren met een bekende overgevoeligheid voor een van de componenten in het product.
Niet toedienen aan drachtige of lacterende dieren.
Niet gebruiken in geval van resistentie tegen quinolonen.

De normaal optredende bijwerkingen bij gebruik van corticosteroïden kunnen voorkomen (veranderingen van biochemische en hematologische parameters, zoals toename van alkalische fosfatase en aminotransferase, enige neutrofilie).

Langdurig en intensief gebruik van topicale corticosteroidpreparaten kan locale en algemene effecten veroorzaken, zoals onderdrukking van de bijnierfunctie, dunner worden van de huid en vertraagde wondgenezing.

In zeldzame gevallen kan het gebruik van dit product geassocieerd worden met doofheid, voornamelijk bij oudere honden en meestal van voorbijgaande aard.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Eenmaal per dag 10 druppels in het oor, gedurende 7 tot 14 dagen.
Na 7 dagen behandelen dient de dierenarts de noodzaak, om de behandeling met nog een week te verlengen, te beoordelen.
Een druppel van dit product bevat 120 μg enrofloxacine, 240 μg ketoconazol and 24 μg triamcinolon-acetonide.

Na toediening kan de basis van het oor kort en voorzichtig gemasseerd worden om het preparaat in de diepere delen van de gehoorgang te laten doordringen.
Als het product bestemd is voor gebruik bij meerdere dieren, één tube per dier gebruiken.

Niet van toepassing.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C.
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Niet te gebruiken na de vervaldatum vermeld op het etiket en de doos.
Houdbaarheid na eerste opening van de tube: 2 maanden.

Voordat de behandeling met het product gestart wordt, dient gecontroleerd te worden of het trommelvlies intact is.
De uitwendige gehoorgang dient voor behandeling uiterst nauwgezet te worden schoongemaakt en gedroogd.

  • Wanneer het product wordt gebruikt dient rekening gehouden te worden met het officiële en nationale beleid ten aanzien van
    antimicrobiële middelen.
  • Het gebruik van fluoroquinolonen dient te worden beperkt tot behandeling van aandoeningen, die slecht hebben gereageerd of
    naar verwachting slecht zullen reageren op andere groepen antimicrobiële middelen.
  • Indien mogelijk dienen fluoroquinolonen uitsluitend te worden gebruikt op basis van gevoeligheidstesten
  • Wanneer het product anders wordt gebruikt dan aangegeven in de SPC kan dit het aantal bacteriën dat resistent is tegen fluoroquinolonen verhogen en de effectiviteit van behandeling met andere quinolonen verminderen vanwege de mogelijkheid van kruisresistentie.

De handen zorgvuldig wassen na het toedienen van het product.
Vermijd contact met de huid en met de ogen.
Indien huid of ogen per ongeluk in contact komen met het product, de blootgestelde huid of het oog met veel water spoelen.
Personen met een bekende overgevoeligheid voor bestanddelen in dit product moeten elk contact met het product vermijden.

Na toediening van driemaal de aanbevolen dosering werden veranderingen waargenomen in de biochemische en hematologische parameters, zoals toename van alkalische fosfatase en aminotransferase, enige heterofilie, eosinopenie, lymfopenie).
Deze veranderingen zijn niet ernstig en zullen verdwijnen na het stopzetten van de behandeling.

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

24 juni 2010

Verpakkingen
Doos met 1 tube van 10 gram of 20 gram.
Voor alle informatie omtrent dit diergeneesmiddel contacteer uw locale vertegenwoordiger of de houder van de vergunning.

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek Registratienummer: REG NL 100764

Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 24 juni 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.


Source: http://diergeneesmiddelen.info/index.php/15-bijsluiters/antibiotica/504-otiderm


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Nolvadex - Bijsluiters Medicijnen Nolvadex or clomid for epistane review

Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Halodrol 50 post cycle therapy nolvadex - fo
Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Nolvadex PCT - Steroid.com
Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Interstellar Directed by Christopher Nolan November 7, 2014
Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Anabolic Steroids Steroids for Sale Anabolicco
Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Buy Cialis Daily Uk Official Canadian Pharmacy
Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Buy 10 mg nolvadex - Beta Machinery Storage
Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Sobre a T4F T4F Entretenimento S/A - TIME FOR FUN
Ulcogant suspensie bijsluiter nolvadex Aux quatre saisons - m
Fatty Liver: Causes, Symptoms, and Diagnosis Nedlast / Oppdater - Brother's Keeper Where Can I Buy Legitimate PCT Pills Online? - The Ultimate Cycles For Mass Steroids Cycles Testosterone enanthate effet secondaire. Anabolika erfahrungen Anabolic Doping Agents SpringerLink BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER NOLVADEX, 10
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra