BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Skip to main content

Chapter

 • 2.8k Downloads

Iedere bedrijfs- en verzekeringsarts is vertrouwd met het beeld dat na de eerste openingszinnen van het onderzoek een plastic zak te voorschijn wordt gebracht. Hierin bevindt zich dan een groot aantal geneesmiddelen die als een barricade tussen arts en betrokkene worden geplaatst. Sommige van deze geneesmiddelen kunnen de werkprestatie beïnvloeden. Het bijsluiter is duidelijk dat een patiënt die ‘stijf staat van de psychofarmaca’ minder geschikt is voor vigilantietaken (auto besturen, bewakingstaken). Evenmin passen daarbij werkzaamheden op gevaarlijke plekken (zoals grote hoogten, nabij hete leidingen). Bij de beoordeling van de belastbaarheid moet dit gegeven dan ook worden verdisconteerd. Het beoordelen van de invloed van geneesmiddelen op het ziekteverzuim en de mate van belastbaarheid blijkt zeer gecompliceerd te zijn. Voor een deel weerspiegelt dit de state of the art in de occupational pharmacology, die in dit katern met ergofarmacologie wordt aangeduid.

Dr. J.-W. Koten is sociaal-geneeskundige en was voorheen who-professor of pathology, senior-onderzoeker bij de Gemeenschappelijke Medische Dienst en is verbonden aan verscheidene buitenlandse onderwijsinstellingen. Hij is auteur van veel wetenschappelijke publicaties.

A.C. van Loenen, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog, behaalde zijn apothekersdiploma in 1969 te Utrecht. Na zijn militaire dienst was hij achtereenvolgens werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Ziekenhuis de Gelderse Vallei te Bennekom. Vanaf 1985 is hij hoofd van de apotheek vu medisch centrum (vumc) te Amsterdam. Hij is betrokken bij het farmacotherapieonderwijs bij de faculteit Farmacie, Rijksuniversiteit Utrecht en vumc Amsterdam. Daarnaast is hij onder andere hoofdredacteur van het Farmacotherapeutisch Kompas.

Literatuur

 1. Beers MH, Berkow R. The Merck Manual (17e ed.). Whitehouse station NJ: Merck & Co,1999.Google Scholar

 2. Eyskens E, Feenstra L, Meinders AE, Vandenbroucke JP. Codex Medicus. Arnhem: Elsevier, 2001.Google Scholar

 3. Graatsma BH. Geneeskundig Jaarboek 2002. Schiedam: Nijgh Periodieken, 2002.Google Scholar

 4. Harrison G, Pope J. Cannabis, cognition, and residual confounding. jama 2002;287: 1172-1174.Google Scholar

 5. Kaplan and Sadock"s. Synopsis of Psychiatry. (7e ed.). Baltimore etc.: Williams en Wilkins, 1997.Google Scholar

 6. Loenen AC van. Farmacotherapeutisch Kompas. Utrecht: cvz, 2003.Google Scholar

 7. Reetshel RL, Foweler JF. Fisher’s contact dermatitis (5e ed.). Philadelphia: Lea & Fibiger, 1995.Google Scholar

 8. Repertorium Geneesmiddelen (Nefarma en Neprofarm). Den Haag: Sdu, strumazol bijsluiter nolvadex 1998.Google Scholar

 9. Rey JM, Tennant CC. Canabis and Mental Health. bmj 2002;325:1183-4.Google Scholar

 10. Sherloch S, Dooly J. Diseases of the liver and the billiary system. London: Blackwell, 1997.Google Scholar

 11. Smet PAGM de, Loenen AC van, Offerhous L, Does E van der. Medicatiebegeleiding. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1990.Google Scholar

 12. Vos L de, Venselaar J, Timmermans G. Medicatie en Gedrag. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1989.Google Scholar

 13. Wesseling H, Neef C. Algemene Farmacotherapie (7e ed.). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

 • A. C. van Loenen
 • J. - W. Koten
 1. 1.www.bsl.nl

Source: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-313-7308-6_51


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

Aktifitas Peradaban Area 36 Yang Tidak Kita Sadari #14 Campo bij droge hoest bijsluiter nolvadex

Strumazol bijsluiter nolvadex BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE PATINT Betahistine Mylan
Strumazol bijsluiter nolvadex COMITATO Comitato Regionale FITA Calabria
Strumazol bijsluiter nolvadex Cached
Strumazol bijsluiter nolvadex Clomid En Miskraam m
Strumazol bijsluiter nolvadex Formestane PCT - m Forums
Strumazol bijsluiter nolvadex Fungsi proviron mesterolone - How to use steroids for muscle building
Strumazol bijsluiter nolvadex HANDMADE - Trend Tablet
Strumazol bijsluiter nolvadex Halothaan bijsluiter nolvadex - fo
Homemade Low Carb Gluten-free Wraps: You can do it Les c t s n gatifs et positifs des st ro des Musculation Nolvadex - FDA prescribing information, side effects Nolvadex con dianabol - fo PCT Recommended - Pharma - Forums - T Nation Rockin Gamin Parties - memorable kids parties in Bergen, NJ Super DMZ PCT and SERM MESO -Rx Forum Ultracortenol bijsluiter nolvadex - fo Yasmin Tumer m
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra