BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra
Dziecko

Częstochowa, ul.Spadzista 13

tel. (34) 363 25 50

www.poradnia3.republika.pl

Celem Poradni jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży,pomoc uczniom w wyborze kierunku kształecenia i zawodu oraz udzielanie dzieciom i młodziezy,ich rodzicom lub opiekunom,nauczycielom,wychowawcom pomocy psychologicznej,pedagogicznej,logopedycznej i rehabilitacyjnej.

Poradnia orzeka i kwalifikuje dzieci i młodzież do odpowiedniej formy pomocy (do kształcenia specjalnego,nauczania indywidualnego,do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz opiniuje wnioski dot. m.in. potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju,wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły lub odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego,pozostawienia ucznia klas I-III  szkoły podstawowej na london drugi rok w tej samej klasie, udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki ucznia,dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczanego przedmiotu i inne.

W Poradni działają następujące zespoły:

-Zespół Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Optymalizacji Rozwoju Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

-Zespół Diagnostyczno-Terapeutyczny i Doradztwa Zawodowego dla Dzieci i Młodzieży w Wieku Szkolnym

-Logopedia

 

(źródło:www.poradnia3.republika.pl)


 


Source: http://rodzicwczestochowie.pl/poradnie_psychologicznopedagogiczne_ppp_nr_3-5-1186-1189.html


BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra

150 mg diflucan 2 days in a row used diflucan twice in third trimester Nolvadex and exemestane pct dosage

Geneza pharmaceuticals nolvadex reviews london Tuscan Dreams » Your perfect wedding in Tuscany » wedding in
Geneza pharmaceuticals nolvadex reviews london Dokumentazioa - EMY Cursos en el Extranjero
Geneza pharmaceuticals nolvadex reviews london Geneza. bunk? - m Forums
Geneza pharmaceuticals nolvadex reviews london Categorie niet gevonden
Geneza pharmaceuticals nolvadex reviews london GP Nolva (Nolvadex) m
Geneza pharmaceuticals nolvadex reviews london SAM_0103
4 Months After First Cycle - EliteFitness Ciccone Pharma NOLVADEX Clomid Vs Nolva - Buy Steroids DHL TV The SME Project Geneesmiddelen: handelsnamen en generieke namen: Merck Nebenwirkung Tamoxifen Al 20 - Mesorad dd
BUY NOW For Sale 70%!
buy viagra